Fader Willibalds vrede
Blodulvar, mandråpare och illgärningsmän, horkarlar och gadarenska svin, Belzebubs ögonstenar, Satans ogräs, huggormars och basiliskers avföda, skulle ni bli rentvådda av dopet och stå vita som snö bland Guds heliga? Nej, säger jag: aldrig. Jag är gammal i gården, jag har sett för mycket, jag känner er, jag; ingen biskop och ingen kyrkofader får mig att tro något sådant. Hur skulle det gå att släppa in nordmän i himmelriket? Ni skulle gripa efter heliga jungfrur med otuktigt tal, höja härskri mot serafer och ärkeänglar och skräna efter öl inför Guds eget anlete. Nej, nej, jag vet vad jag talar om: helvetet är den enda platsen för er, om ni bli döpta eller ej, prisad vare den Allsmäktige i evigheters evighet, amen.
(Frans G Bengtsson)
In med dig i nålsögat kamel  Nya fotodagboken
kontakt